El debat econòmic sobre la independència

Genís Barnosell


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 385, desembre 2012

Page
52

Section
Mirador

Subsection
Assaig

La qüestió de les conseqüències econòmiques d’una hipotètica independència ja forma part del debat, no pròpiament acadèmic, però sí entre especialistes. Quatre llibres recents en són mostra.

L'Avenç 385 - desembre 2012
Preu de l'article 1 €