La mort de Balzac

Victor Hugo


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 385, desembre 2012

Page
8

Section
L'opinió

Subsection
Relats

Relat de Victor Hugo i traduït per Narcís Oller on s'explica els últims moments del novel·lista francès Honoré Balzac.

L'Avenç 385 - desembre 2012
Preu de l'article 1 €