Reencarnacions

Joan Todó


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 385, desembre 2012

Page
14

Section
L'opinió

Subsection
Lo melic del món

L'autor ens descriu les vivències a la discoteca la Termnal, la qual abans havia estat el cinema Risol.

L'Avenç 385 - desembre 2012
Preu de l'article 1 €