Els espertinars

Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 380, juny 2012

Page
11

Section
L'opinió

Subsection
Una educació francesa

Text inèdit en la línia dels que va publicar l'autor d'"Una educació francesa" on rememora els records dels berenars de quan era petit.

L'Avenç 380 - juny 2012
Preu de l'article 1 €