Capvespres a la plaça

Joan Todó


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 380, juny 2012

Page
16

Section
L'opinió

Subsection
Lo melic del món

Els records de l'autor sobre les festes celebrades a La Sénia.

L'Avenç 380 - juny 2012
Preu de l'article 1 €