Isidre Molas, el socialisme humanista

Josep M. Muñoz


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 380, juny 2012

Page
18

Section
L'opinió

Subsection
L'entrevista

Isidre Molas és polític, historiador i especialista en ciència política i dret constitucional. Fill de músic i germà de l’historiador de la literatura Joaquim Molas, es va educar en una casa on la cultura era un valor prioritari. Va ser un dels fundadors del Front Obrer de Catalunya (FOC), de tendència socialista d’esquerres. En els anys setanta va participar activament en el procés d’unitat socialista, que culminaria el 1978 amb la creació del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), formació per la qual ha estat diputat al Parlament (1980-88) i posteriorment senador (2000-2008), i que ha presidit entre 2008 i 2011.

L'Avenç 380 - juny 2012
Preu de l'article 1 €