Per què hem deixat d’escriure els prosistes catalans?

Prudenci Bertrana


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 380, juny 2012

Page
12

Section
L'opinió

Subsection
De l'hemeroteca

Article de Prudenci Bertrana que va publicar a "El Poble Català" l'any 1917 on reflexiona davant la poca proliferació de prosa en els escriptors catalans.

L'Avenç 380 - juny 2012
Preu de l'article 1 €