La indignació populista

Gentil Puig Moreno


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 380, juny 2012

Page
6

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

El nou Front Nacional de Marine Le Penn es fa ara portaveu de tots aquells sectors socials angoixats per la descomposició de la representació que tenien de França. Una França que no correspon en res a l'actual.

L'Avenç 380 - juny 2012
Preu de l'article 1 €