L’estat (català) i el català

Albert Branchadell


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 380, juny 2012

Page
8

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

L'autor sosté que les principals amenaces que pesen sobre el català no vénen de la pertinença de Catalunya a Espanya, sinó de factors demogràfics i de normes d'ús arrelades que sobreviuran a la secessió.

L'Avenç 380 - juny 2012
Preu de l'article 1 €