El Raval: excepció o senyal?

Joan Subirats


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 350, octubre 2009

Page
14

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

Ni el Raval ha expulsat del tot els seus residents tradicionals, ni tampoc no s’ha convertit en un gueto. Simplement, ha augmentat la confusió i la barreja, amb l’arribada de nous habitants.

L'Avenç 350-octubre 2009
Preu de l'article 1 €