El país de Josep Pla

Jaume Guillamet


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 350, octubre 2009

Page
10

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

Als anys 1920, l’escriptor comença a dibuixar la seva caracterització de l’Empordà. Li interessa definir el caràcter del país, la diferència de mentalitats entre l’alt Empordà, essencialment agrícola, i el baix, industrial.

L'Avenç 350-octubre 2009
Preu de l'article 1 €