La tercera onada immigratòria a Catalunya

Andreu Domingo
Anna Cabré


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 350, octubre 2009

Page
30

Section
350

Subsection
Focus

L’article analitza els processos de l’onada immigratòria iniciada a mitjan anys 1990 que ha representat un prodigiós salt endavant en termes de creixement: els fluxos, les característiques sociodemogràfiques i la distribució territorial, així com l’impacte en l’ocupació i les conseqüències de l’actual crisi econòmica.

L'Avenç 350-octubre 2009
Preu de l'article 1 €