Els reptes de la llengua catalana

Joan Pujolar


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 350, octubre 2009

Page
41

Section
350

Subsection
Focus

Quins són els elements essencials per entendre la situació actual del català? Per què el debat mateix no avança ni recula? L’autor afirma que el català té un problema demogràfic que es podria abordar a través de les polítiques públiques i, el que és més greu, un problema polític derivat de l’hostilitat de l’Estat espanyol.

L'Avenç 350-octubre 2009
Preu de l'article 1 €