Els paisatges de Mendelssohn

Joaquim Rabaseda


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 346, abril 2009

Page
68

Section
Mirador

Subsection
Música

Després d'un viatge a Escòcia, Medelssohn va compondre Les Hèbrides.

L'Avenç 346