Fascinació per Grècia

Susanna Portell
Isabel Muntané


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 346, abril 2009

Page
66

Section
Mirador

Subsection
Art

L'exposició del Museu d'Art de Girona segueix la petja de l'ideal grec a Catalunya.

L'Avenç 346