Notes de Santa Maddalena

Jordi Puntí


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 346, abril 2009

Page
72

Section
Mirador

Subsection
A l'última

L'autor mostra les seves impressions de la seva estada a Santa Madalena, una residència per escriptors de la Toscana, on va aprofundir en les seves lectures de Gregor von Rezzori.

L'Avenç 346
Preu de l'article 1 €