Bolonian FADO

Joan Subirats


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 346, abril 2009

Page
14

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

Una anàlisi sintètica del que pot significar l’anomenat «procés de Bolonya».

L'Avenç 346
Preu de l'article 1 €