Per entendre la vida

Vicenç Pagès Jordà


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 327, setembre 2007

Page
56

Section
Mirador

Subsection
Literatura

Es publica en català "El cinqúé joc" de Robertson Davies, una novel·la per recuperar la fe en el gènere, que narra una vida sencera, des de la infància fins a la vellesa, explicada pel protagonista i des de la distància que atorga l’experiència i la reflexió.

L'Avenç 327