Violència, repressió i justícia a Catalunya (1936-1975)

DD.AA.


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 327, setembre 2007

Page
10

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

El mes de juny passat, i per iniciativa d’un grup d’historiadors i de juristes, va tenir lloc a la Fundació Pi i Sunyer de Barcelona una jornada de debat sobre la consideració de la violència fruit de la guerra civil i del franquisme.
"És inacceptable l'actitud dels qui ara reaccionen iradament contra tot intent de treure de l'oblit i retornar la dignitat a les víctimes del franquisme".

L'Avenç 327
Preu de l'article 1 €