L'Avenç
gener 1979
12

Enrera

Llistat d'articles
D'ací i d'allà / Editorial / 40 anys després. . Editorial
D'ací i d'allà / Un nou treball de l'ICC. Imatges i fets dels catalans
D'ací i d'allà / CEHC: Dotze anys recuperant història
D'ací i d'allà / Arxius de Catalunya (5). Arxiu municipal de Mataró. . Josep Fradera
D'ací i d'allà / Porxos d'en Xifré. . Vicente Maestre
Temps era temps / Combatents de disset anys. . Francesc Grau i Viader
Biografia / Font i Sagué i la renaixença de les ciències naturals a Catalunya. . Joan Senent-Josa
Conversa / Conversa amb Joan Ballester. . Ferran Canalda
Dossier: El franquisme i la burgesia catalana (1939-1951) / Introducció. El franquisme i la burgesia catalana (1939-1951). . Borja de Riquer
Dossier: El franquisme i la burgesia catalana (1939-1951) / Gener de 1939: darrera derrota de Catalunya. . Estanislau Torres
Dossier: El franquisme i la burgesia catalana (1939-1951) / Industrials i banquers. . Albert Ribas
Dossier: El franquisme i la burgesia catalana (1939-1951) / El personal polític de la província de Barcelona. . Carles Viver Pi-Sunyer , Teresa Climent
Dossier: El franquisme i la burgesia catalana (1939-1951) / El paper polític de la burgesia catalana. . Rafael Tasis
Dossier: El franquisme i la burgesia catalana (1939-1951) / El tèxtil cotoner i la metal·lúrgia catalana. . Francesca Minguella
Dossier: El franquisme i la burgesia catalana (1939-1951) / Franquistes per a després d'una guerra. . Josep M. Colomer
Documents / Barcelona vista per Lola Anglada. . Josep Canals , Enric Canals
Carrer gran / Per Sant Anton, fogueres al Mestrat. . Joan Abellan
Llibres / Història del socialisme a Catalunya, 1939-1972. . Diversos autors
Llibres / Siervos liberados. Los movimientos campesinos medievales y el levantamiento inglés de 1381. . Rodney Hilton
Llibres / El barracón. Esclavitud y capitalismo en Cuba. . Juan Pérez de la Riva
Llibres / El movimiento obrero español, 1886-1926. Historia y crítica. . Manuel Buenacasa
Llibres / Mi guerra civil europea. . George Orwell
Constitució i parlamentarisme a la història contemporània. . Joan Subirats
Parlament i parlamentarisme a la tradició catalanista. . Ismael E. Pitarch
En el tres-cents aniversari de l'Habeas Corpus.
Els gitanos catalans al segle XVIII. . Grup Lau
L'Avenç 12 - gener 1979
No disponible