Article Eva Serra / Files / Media - L'Avenç

Article Eva Serra

La potencialitat democràtica de la Catalunya històrica, L'Avenç 441, núm. extraordinari desembre 2018