"Tresors del coneixement" al Museu d'Història de Catalunya

Redacció L'Avenç

dimarts, 26 de abril del 2016

web_home_desktop_728x280_full_gallery

El Museu d’Història de Catalunya i la Universitat de Barcelona presenten l’exposició "Tresors del coneixement. Arbor Scientiæ". Es podrà visitar de manera gratuïta al Museu d’Història de Catalunya fins al 22 de maig. [+]

Ramon Llull escriu Arbor Scientiæ (1295-1296) amb la intenció d’explicar un sistema general que permeti arribar a comprendre el conjunt dels continguts del saber universal. I ho fa justament mitjançant la imatge simbòlica de l’arbre. L’arbre representa totes les ciències del saber –les branques–, i els seus principis universals –les arrels–. Pel seu moviment vertical s’equipara al viatge d’ascensió, d’expansió i de fecunditat que l’ésser humà també pot emprendre gràcies a les seves capacitats i que l’ha de dur a la immortalitat: la immortalitat que el coneixement atorga. En conclusió, l’arbre de la ciència és l’arbre del coneixement humà. L’exposició "Tresors del coneixement. Arbor Scientiæ" vol contribuir a reafirmar el poder de l’ésser humà com a criatura intel·ligent, pel seu instint crític i esbrinador i per la seva apetència per conèixer.

La mostra és un recorregut teòric a través dels conceptes clau sobre el coneixement humà i també suposa un recorregut patrimonial fet amb materials seleccionats de les col·leccions de la Universitat de Barcelona que il·lustren simbòlicament el significat de cada concepte.

Es tracta de la primera exposició dedicada a explicar la tasca realitzada per la UB al llarg dels segles, i en l’actualitat, com a generadora i transmissora del coneixement a la societat. La presenta com a exemple simbòlic del coneixement i paradigma del centre del saber, una funció cabdal de la universitat que s’il·lustra mitjançant objectes del patrimoni centenari que posseeix la institució.

El recorregut per la mostra s’inicia amb un exemplar del llibre de Ramon Llull Arbre de la ciència (Arbor scientiae), imprès l’any 1515 i que es conserva al fons de reserva del CRAI Biblioteca de la UB. També s’hi poden contemplar minerals de la Facultat de Geologia, peces del Museu de la Farmàcia Catalana, obres d’autors contemporanis de la col·lecció de la Facultat de Belles Arts, instruments científics antics i objectes procedents de la col·lecció del Centre de Recursos de Biodiversitat Animal (CRBA), entre moltes altres peces interessants.

Tal com s’explica en el primer àmbit de la mostra, la Universitat de Barcelona ha contribuït al coneixement humà "gràcies a l’abast generalista del seu saber, al pes de la tradició i al compromís ineludible de futur, tot representant l’inici d’un procés continu de construcció de coneixement que no s’atura". En aquest apartat, en què es tracta dels orígens històrics, el futur i els objectius principals de la institució, es poden veure, entre molts altres objectes, el Llibre de Consolat dels fets marítims, imprès el 1592, un fragment de meteorit del planeta Mart, un dibuix original de l’artista Bill Viola, o la maça de plata que simbolitza el poder i autoritat del rector i la continuïtat de la tradició universitària. Aquests elements del patrimoni serveixen per reflexionar, mitjançant textos i recursos audiovisuals, sobre el dret a ser avaluat de manera justa, les noves fronteres del coneixement per a la humanitat, o el concepte de tradició.

El segon àmbit de la mostra es dedica a la recerca com a generació de coneixement. Es parla de la creació artística a partir d’objectes que fan referència a grans artistes vinculats a la UB com ara Dalí, Miró i Gaudí. En referència a les fonts del coneixement, els visitants podran contemplar diversos dibuixos i quaderns de camp de l’etòleg Jordi Sabater Pi. Mitjançant la mostra de cartells editats durant la Guerra Civil i de moviments d’oposició al franquisme, pertanyents al fons del CRAI Pavelló de la República, també es mostra com les influències de tot tipus que es donen en una època determinada marquen decisivament la trajectòria dels processos de recerca.

El tercer àmbit, "La transmissió del coneixement: l’educació, la comunicació i la informació", aplega peces d’antic instrumental científic de diverses facultats, així com diferents recursos audiovisuals i fotografies que posen de manifest la transmissió de valors i la responsabilitat de qui ensenya i qui aprèn. Aquests recursos s’acompanyen amb un monitor des del qual el visitant pot accedir al Museu Virtual de la Universitat Barcelona.

Finalment, el darrer apartat està dedicat al factor humà. Hi trobem representat un grup de personatges d’especial rellevància que han estat o estan vinculats a la UB en representació del conjunt del patrimoni humà de la institució. La mostra es clou amb un audiovisual integrat per curtes entrevistes de vídeo a membres dels diferents col·lectius de la comunitat universitària que contribueixen a configurar el caràcter de la institució.

INFORMACIÓ:

Data: fins al 22 de maig

Lloc: Museu d'Història de Catalunya (Palau de Mar, Plaça Pau Vila, 3, Barcelona)

PER SABER-NE MÉS:

Adjuntem alguns articles sobre Ramon Llull publicats aL'Avenç. "Ramon Llull, la cerca i el romanç", de Montserrat Piera (núm. 336, juny de 2008); "El món polític i social de Ramon Llull", de Paul H. Freedman (núm. 336, juny de 2008); "La permanent novetat de Ramon Llull", de Lluís Cabré i Marcel Ortín (núm. 325, juny de 2007); "Ramon Llull i l'alquímia", de Pere Sánchez (núm. 238, juny de 1999); "Cronologia de Ramon Llull", de Pep Subirós (núm. 64, octubre de 1983); "La formació de Llull i les fonts del seu pensament", de Jordi Gayà (núm. 64, octubre de 1983); "Les arts de Llull com a paradigmes científics", d'Anthony Bonner (núm. 64, octubre de 1983); "Ramon Llull, precursor de la informàtica?", d'Eusebi Colomer (núm. 64, octubre de 1983); "Ramon Llull i la literatura", de Lola Badia (núm. 64); "Ramon Llull i el seu viatge banal a l'islam", de Miquel Barceló (núm. 61, juny de 1983); "Ramon Llull, creador del català literari", de Modest Prats (núm. 49, maig de 1982) i "Perspectives històriques sobre l'Art de Ramon Llull", de Dominique Urvoy (núm. 48, abril de 1982).

L'ARXIU DE L'AVENÇ

Des del web pots consultar tots els articles, revistes i llibres publicats des de 1977.

LA BOTIGA DE L'AVENÇ

Des de l'espai BOTIGA del web pots adquirir els llibres i revistes disponibles.