La cultura no és un luxe

Redacció L'Avenç

"Remembra lo passat, ordona lo present, proveheix al esdevenidor" Jaume Massó i Torrents, fundador de L'Avens, 1881 #laculturanoesunluxe

La cultura no és un luxe

Ens afegim a la campanya iniciada pels companys de la revista Time Out.

L'ARXIU DE L'AVENÇ

Des del web pots consultar tots els articles, revistes i llibres publicats des de 1977.

LA BOTIGA DE L'AVENÇ

Des de l'espai BOTIGA del web pots adquirir els llibres i revistes disponibles.