Col·lecció Còrsia

La crisi del feudalisme a Europa a la fi de l'edat mitjana Guy Bois 1988.

La indústria d'indianes a la Barcelona del segle XVIII James Thomson 1990.

El carlisme. Sis estudis fonamentals Josep Fontana 1993.

Les ciutats medievals Rodney Hilton 1989.

La revolució francesa: quatre interpretacions bàsiques Michel Vovelle 1990.

Fams i epidèmies al camp navarrès als segles XIV i XV Maurice Berthe 1991.

La colonització espanyola d'Amèrica. Estudis comparatius Manfred Kossok 1991.

LA BOTIGA DE L'AVENÇ

Des de l'espai BOTIGA del web pots adquirir els llibres i revistes disponibles.