Col·lecció Clio

Lluís Companys. Trajectòria d'un president Francesc Bonamusa 1990.

La transformació econòmica d'Andorra M. Jesús Lluelles 1991.

Perspectives entorn de la Revolució Francesa M. Vovelle 1988.

L'ocupació militar de Catalunya: març 1938-febrer 1939 Josep M. Solé i Sabaté 1987.

Sistema i polítiques de la comunicació a Catalunya. Premsa-Ràdio-Televisió i Cinema (1970-80) Josep Gifreu 1983.

Enginyers industrials, modernització i burgesia a Catalunya Ramon Garrabou 1982.

Obrers a Catalunya. Manual d'història del moviment obrer (1840-1975) Josep M. Huertas Claveria 1982.

Ètnia i nació als mons africans Alfred Bosch 1995.

El comerç entre Catalunya i Amèrica (segles XVIII i IX) Autors diversos 1986.

Catalanisme: Història, política i cultura Josep Termes 1986.

Espanyolisme i catalanisme Josep M. Colomer 1984.

Les comarques de Lleida durant la Segona República Jaume Barrull 1986.

LA BOTIGA DE L'AVENÇ

Des de l'espai BOTIGA del web pots adquirir els llibres i revistes disponibles.