VII Congrés d'Història Local de Catalunya, 2003 Identitat local i gestió de la memòria, 2003.

ACTES DELS CONGRESSOS

Hem publicat les Actes de tots els Congressos d'Història Local de Catalunya.

LA BOTIGA DE L'AVENÇ

Des de l'espai BOTIGA del web pots adquirir els llibres i revistes disponibles.