Congressos

L'Avenç i la Diputació de Barcelona organitzen cada dos anys un Congrés d'Història Local per tal d'oferir als estudiosos un estat de la qüestió, establir les prioritats de les línies de recerca en curs i obrir nous debats historiogràfics.

ACTES DELS CONGRESSOS

Hem publicat les Actes de tots els Congressos d'Història Local de Catalunya.

LA BOTIGA DE L'AVENÇ

Des de l'espai BOTIGA del web pots adquirir els llibres i revistes disponibles.